WIE ZIJN WIJ

 

Het wijkcentrum is een stichting met als werkgebiedwijk: Tongelre boven de spoorlijn naar Geldrop

 

Onze doelen zijn:

  • Bevordering van het welzijn van de bewoners van de wijk
  • Verbetering van de leefbaarheid van de wijk
  • Bevordering goede onderlinge contacten wijkbewoners
  • Activering wijkbewoners in het bereiken van deze doelen
  • Vrijwilligerswerk in de wijk bevorderen
  • Verhuren van ruimte aan groepen, ten behoeve van buurt -en wijkactiviteiten.
  • Als u ideeën heeft of vragen; neem rustig contact met ons op


Werkgroepen:

In ’t Oude Raadhuis zijn behalve het bestuur van het wijkcentrum een 13-tal werkgroepen actief; samen ruim 100 vrijwilligers. Werkgroepen zijn groepen die bepaalde activiteiten van het wijkcentrum organiseren.

Huurdersgroepen:

Naast de werkgroepen zijn er ook huurdersgroepen actief in het wijkcentrum.

Overlegvergadering:

Tenminste één maal per jaar komen bestuur en vertegenwoordigers van de werkgroepen bijeen om informatie uit te wisselen. De Overlegvergadering bestaat uit één of twee vertegenwoordigers van elk van de groepen en het bestuur. Met de Overlegvergadering wil het bestuur bereiken, dat het met al die groepen goed functioneert binnen het wijkcentrum. Vanuit de groepen wordt verteld wat er zoal binnen de groep gebeurt en men is in de gelegenheid om eventuele wensen aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur geeft informatie over het reilen en zeilen van het wijkcentrum, over de financiële positie en over de nabije toekomst; b.v. over de verwachte bouwplannen.

 

CONTACT

Wijkcentrum 't Oude-Raadhuis
't Hofke 15
5641AH Eindhoven

raadhuis@on.nl
040 2811737

___________________________________________________________________

© 2022 Wijkcentrum 't Oude Raadhuis. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring
Website gemaakt i.s.m. Tongelre Online | Eerste Verdieping